Afgelopen concerten:

Filteren op jaar: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010


Bach's beloved Magnificat

Zaterdag 22 oktober 2011, 20.15 uur
St. Janskerk, Maastricht


m.m.v. het Collegium Instrumentale
Remy Syrier, orgel


Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)    Magnificat Primi Toni
Johann Pachelbel (1653-1706)                       Magnificat in G
Dietrich Buxtehude (1637-1707)                     Magnificat Anima Mea, BuxWV Suppl 1
Johann Sebastian Bach (1685-1750)               Magnificat BWV 243

Johann Sebastian Bach was in onze ogen de grootmeester van het contrapunt, de compositietechniek die alle stemmen een gelijkwaardige rol geeft en in hoge mate op nauwkeurig omschreven constructieprincipes gebaseerd is. Zijn talent en meesterschap kwam echter niet uit de lucht vallen; hij had ook zijn leraren en voorgangers. Het werk van Palestrina bestudeerde hij zorgvuldig en waardeerde hij hogelijk. Pachelbel was organist in Bach's geboorteplaats Eisenach en Johann Sebastian's oudste broer Johann Christoph kreeg les van Pachelbel. Om Buxtehude te horen spelen maakte Johann Sebastian een voettocht van 400 kilometer en bleef hij zo lang weg dat hij zijn baan als organist op het spel zette. Al deze componisten vormden Johann Sebastian als musicus en door van elk een Magnificat uit te voeren laat Kamerkoor Maastricht u genieten van overeenkomsten en verschillen. Het Magnificat verwoordt de vreugde van Maria dat zij is uitverkoren als de moeder van Jezus. De tekst begint met Magnificat anima mea Dominum (Mijn ziel verheerlijkt de Heer).

Eupen Musik Marathon

Dinsdag 26 juli 2011, 20.00 uur
Sankt Nikolauskirche, Eupen (B)


Ludo Claesen Laetatus sum 
Christiaan Klinkenberg Cum Lapides Vivi Paces
Felix Mendelssohn-Bartholdi Hör mein Bitten & Jauchzet dem Heeren 
Henry Purcell Hear my prayer 
Franz Schubert Der Geist des Menschen gleicht dem Wasser

Word painting by Purcell

Vrijdag 17 juni 2011, 20.00 uur
Martinuskerk, Maastricht


Benoît Giaux, bas

Henry Purcell O, sing unto the Lord
Hear my prayer, O Lord
Lord, how long wilt thou be angry
MagnificatNunc Dimittis
Man, that is born a woman (uit Funeral Music)
In the midst of life (uit Funeral Music)
Chaconne in g klein
I was glad
Praise the Lord, O Jerusalem

Johannes Passie

Woensdag 20 april 2011, 20.00 uur
St. Agathakerk, Eys


20 April 2011 St. Agathakerk, Eys 
22 April 2011St.Janskerk, Maastricht


Johann Sebastian Bach Johannes Passion

Koormuziek die je raakt

Zaterdag 12 februari 2011, 20.00 uur
St. Janskerk, Maastricht


in samenwerking met Blazersensemble RAAK o.l.v. Manon Meijs 

Luctor Ponse Euterpe (voor 11 blazers)
Maurice Pirenne Loflied op de Wijsheid (voor sopraan, koor en blazers)
Maurice Pirenne Cantico del Sole (voor 6-stemmig koor)
Maurice Pirenne Aandachtig Drieluik (voor koor en blazers)
Igor Strawinsky Mis (voor koor en blazers)

Holocaust Memorial Day

Donderdag 3 februari 2011, 20.00 uur
Lutherse kerk, Maastricht


Frans Kokkelmans, bariton
Mirel Iancovici, cello
Constant Notten, piano
Peter van Nunen, verteller

Robert Stern Hazkarah (cello en piano)
Maurice Ravel Kaddish (cello en piano)
Ernest Bloch Psalm 22 (bariton en piano)
Lukas Foss Elegy for Anne Frank (bariton, cello en piano)
Donald McCullough Holocaust Cantata

Loflied op de wijsheid

Zondag 20 november 2011, 16.00 uur
St. Janskathedraal, Den Bosch


Maurice Pirenne in memoriam
i.s.m. Blazersensemble RAAK op uitnodiging van de Stichting Maurice Pirenne


Maurice Pirenne (1928-2008) Loflied op de Wijsheid (sopr., koor en blazers) 
                                          Aandachtig Drieluik (koor en blazers)
                                          Cantico del Sole (6-stemmig koor a capella)
Igor Strawinsky (1882-1971) Mis voor koor en blazers (1948)


 

De Brabantse priester/ componist Maurice Pirenne doceerde lange tijd aan het Conservatorium van Tilburg, aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht en aan het Arnhems Conservatorium. Daarnaast was hij gedurende 43 jaar als cantor en later als organist verbonden aan de St-Janskathedraal te Den Bosch. Op uitnodiging van de Stichting Maurice Pirenne voeren Kamerkoor Maastricht en Blazersensemble RAAK enkele van de werken voor koor en blazers uit van deze gedreven componist, die zoveel betekend heeft voor Den Bosch en voor de kerkmuziek.

Morgen zal ik er zijn

Zondag 27 november 2011, 16.00 uur
St. Gilliskerk, Brugge


Muziek van Ludo Claesen


 Johan Luyckx, spreker
 Coro Grande
 Coro Piccolo
 Collegium instrumentale


Ludo Claesen (* 1956)  Ero Cras, adventscantate voor koor, spreker en kamerorkest
e.a. werken van Ludo Claesen

Ludo Claesen bouwde zijn Adventscantate Ero Cras op rond de zeven z.g. O-antifonen, beurtzangen die in het avondgebed van de Katholieke kerk gezongen worden in de week vóór Kerstmis. Elk ervan begint met de uitroep O, waarmee Christus telkens in een andere hoedanigheid wordt aangeroepen. Samen drukken zij de hooggespannen verwachting uit van hen die uitzien naar zijn komst. De eerste letters van de titels waarmee de Verlosser wordt aangesproken vormen de woorden ERO CRAS, morgen zal ik er zijn.