Kamerkoor Maastricht

Volgende concert: Jubileummis in Geleen


Zondag 30 september 2018, 9.30 uur
Augustinuskerk Geleen


Ordinarium Missa Tertia - L.Claesen

Intredezang, Ps. 100 ‘Jauchzet dem Herrn alle Welt’ - F.Mendelssohn

Kyrië

Tussenzang, God so loved the world - J.Stainer 

Alleluia, Paasalleluia - L. Claesen

Offerandegezang, Hoc corpus - L.Claesen

Sanctus

Agnus Dei

Communiegezang, For the love of Jesus (nr.20) - J.Stainer

Slot: Orgelspel 


 

Kamerkoor Maastricht

Gemengd koor met slanke koorklank. Breed repertoire met nadruk op Barok en eigentijds werk. Het koor werkt geregeld samen met een eigen Collegium Instrumentale.

Over Kamerkoor Maastricht >

 

Ludo Claesen

Ludo Claesen

Ludo Claesen (Artistiek leider en dirigent) cultiveert een transparante koorklank vol zeggingskracht. Traditie en vernieuwing bereiken onder zijn leiding een natuurlijk evenwicht. 

Meer over Ludo Claessen >

Nieuws

  • Vlaanderen steunt Kamerkoor Maastricht
    Vlaanderen kent Kamerkoor Maastricht subsidie toe.
    Lees verder »
  • Kamerkoor Maastricht neemt deel aan de Heiligdomsvaart
    De organisatie van de Heiligdomsvaart Maastricht 2018 was blij dat Kamerkoor Maastricht vlak voor de Relieken meeliep, zodat de anthems van het koor een rustige, meditatieve sfeer creëerden voordat de relieken en de noodkist van Sint Servaas.