Het bestuur

Kamerkoor Maastricht is een Vereniging. Het bestuur wordt gekozen en bestaat uit de volgende leden:

Wilfried Dabekaussen, voorzitter
Paul Mestrom, secretaris
Rob Smeets, penningmeester
Annepeet Canisius, artistieke zaken en planning

Contact

Secretaris
Paul Mestrom
E info@kamerkoormaastricht.nl

Artistieke zaken en planning
Annepeet Canisius,
M +31 6 4801 4557