Het bestuur

Kamerkoor Maastricht is een Vereniging. Het bestuur wordt gekozen en bestaat uit de volgende leden:

Wilfried Dabekaussen, voorzitter
Marius Krijgsman, secretaris
Rob Smeets, penningmeester
Annepeet Canisius, artistieke zaken, planning en productie

Contact

Secretaris
Marius Krijgsman
E secretaris@kamerkoormaastricht.nl

Artistieke zaken en planning
Annepeet Canisius
E productie@kamerkoormaastricht.nl
M +31 6 4801 4557