Sponsoren

Kamerkoor Maastricht is een financiëel gezonde vereniging. Dankzij contributies en een jaarlijkse subsidie van Gemeente Maastricht wordt een basis gelegd voor een interessante programmering. Toch blijkt herhaaldelijk dat de uitvoeringskosten een zodanig beslag leggen op de middelen dat aanvulling daarvan gewenst is. Daartoe worden per project cultuurfondsen benaderd. Nu ook deze fondsen steeds verder onder druk komen te staan van recessie en bezuinigingen van overheidswege wordt de ondersteuning door privé-mecenaat en bedrijfsleven steeds belangrijker voor ons koor. Voelt u zich hierdoor aangesproken en wilt u iets bijdragen aan het instandhouden van onze koortraditie en het realiseren van steeds nieuwe en boeiende concerten, neem dan contact op met ons secretariaat of onze voorzitter. Wij bespreken graag met u op welke wijze wij onze relatie vorm zullen geven.

Sponsor worden

Voelt u zich aangesproken en wilt u iets bijdragen aan het instandhouden van onze koortraditie en het realiseren van steeds nieuwe en boeiende concerten, neem dan contact op met ons secreatariaat of onze voorzitter. Wij bespreken graag met u op welke wijze wij onze relatie vorm zullen geven.

Annepeet Canisius
M +31 6 4801 4557
E-mail Kamerkoor Maastricht >