Kamerkoor Maastricht

Kamerkoor Maastricht is een klein gemengd koor met een vaste kern van zangers. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Ludo Claesen en streeft een slanke koorklank na, die met name tot zijn recht komt in barokmuziek en hedendaags repertoire.

Het koor treedt jaarlijks op met enkele nieuwe programma's. Traditie is telkens op Goede Vrijdag de drukbezochte uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Daarnaast repertoire uit de Franse en Engelse koortraditie en werk van hedendaagse componisten, waaronder van de eigen dirigent en componist Ludo Claesen.

Het koor bestaat grotendeels uit professionele musici. Op het internationale Korenfestival in Den Haag viel Kamerkoor Maastricht in de prijzen: cum laude voor het geestelijk repertoire, goud voor het wereldlijk repertoire en bovendien werd het koor uitgeroepen tot het beste Kamerkoor van Nederland in 2006. Kamerkoor Maastricht heeft een goed gevulde concertagenda in Nederland, België en Duitsland.

Geen subsidie
Kamerkoor Maastricht opereert onafhankelijk en zonder subsidie. Sponsoren zijn onmisbaar om de ambities te kunnen waarmaken. Wilt u (mee)betalen aan een mooie productie? Mail ons..

Educatie en talentontwikkeling    Het koor vervult ook een zeer gewaardeerde taak in het onderwijs aan studenten aan het Conservatorium Maastricht, die met her koor ervaring kunnen opdoen als dirigent of solist; het koor werkt geregeld mee aan overgangs- en eindexamens.

Privacy   Kamerkoor Maastricht heeft 1) een bestand met gegevens van koorleden met als doel (onderlinge) communicatie en administratie, 2) een bestand met namen plus e-mailadressen van geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven en 3) een bestand met gegevens van sponsoren met als doel het verwerven van sponsorgelden. Deze bestanden en hun inhoud zijn niet openbaar toegankelijk, ze worden op geen enkele wijze beschikbaar gesteld aan derden en ze worden uitsluitend gebruikt voor de genoemde doelen.

ANBI - Schenkingen

Kamerkoor Maastricht heeft de ANBI-status aangevraagd. Zodra die verleend is, hoeft u over het bedrag dat u schenkt, geen belasting te betalen!

*RSIN: 805827195

*Postadres: pm

*Doel en beleid: zie overige teksten op deze pagina.

*Samenstelling bestuur: klik hier, alle besuursleden zijn onbezoldigd.

*Activiteiten 2017-2018: Bekijk document 

*Financiën 2017-2018: Bekijk document .

 

Historie Kamerkoor Maastricht

Het koor is opgericht in 1960 onder de naam Maastrichts Kamerkoor door de Maastrichtse organist en dirigent Jean Wolfs (1927 – 2003). Onder zijn leiding bouwde het koor een reputatie op in het uitvoeren van werken uit Renaissance en Barok. Het koor trad vanaf 1966 op onder de naam Camera Musica Mosana. Jean Wolfs was in 1960 ook de oprichter van de Stichting Pro Organo Maastricht, die nog steeds jaarlijks het prestigieuze festival L’Europe et l’Orgue organiseert (www.orgelfestivalmaastricht.nl).

Vanaf 1990 is de artistieke leiding in handen van de Belgische koordirigent en componist Ludo Claesen. Sinds 2005 voert het koor de naam Kamerkoor Maastricht.