Vrienden

Veel fondsen, overheden, hun vertegenwoordigers en talloze privé-personen zijn onze vrienden. Zij maken door hun hartverwarmend applaus, maar ook door hun incidentele of jaarlijkse bijdragen, dat wij telkens weer met enthousiasme nieuwe programma's kunnen gaan instuderen en uitvoeren, dat wij uitmuntende solisten kunnen engageren en zo steeds weer boeiende en artistiek hoogstaande uitvoeringen kunnen verzorgen.
Voelt u zich ook met ons verwant, bekijkt u dan eens of u wellicht ook vriend, donateur of sponsor van Kamerkoor Maastricht wilt worden. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.