Vrienden

Fondsen, overheden en hun vertegenwoordigers, plus talloze privé-personen zijn onze vrienden. Hun hartverwarmende applaus en ook hun incidentele of jaarlijkse bijdragen maken dat wij telkens weer met enthousiasme nieuwe programma's kunnen instuderen en uitstekende solisten kunnen engageren om boeiende en artistiek hoogstaande uitvoeringen te verzorgen.


Voelt u zich ook met ons verwant? Wellicht wilt u ook vriend, donateur of sponsor van Kamerkoor Maastricht worden.

Kijk hiernaast wat de mogelijkheden zijn. 

Of mail onze secretaris.